ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Визначити свій варіант курсового проекту. Для цього необхідно номер варіанту, що співпадає з порядковим номером студента у журналі групи (при цьому студенти групи 2КСМ1 отримують номера, починаючи з номера 0, студенти групи 2КСМ2 - починаючи з номера к1+1, а студенти групи 2КСМ3 - з номера к1 + к2 + 1, де к1, к2 – кількість студентів, відповідно, у групах КСМ1 і КСМ2), перевести в двійкову систему числення і записати сім його молодших розрядів у вигляді слова a7a6a5a4a3a2a1. Наприклад, якщо номер варіанта19 (0010011), то a7 =0, a6 =0, a5 =1, a4 =0, a3 =0, a2 =1, a1 =1. При цьому:

1). a1 означає тип керуючого автомату:

a1 =0 – автомат Мілі, a ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ1 =1 – автомат Мура.

2). a2a1 - тип елементу пам’яті, з використанням якого синтезується операційний автомат (керуючий автомат і операційні елементи операційного автомату):

a2a1 = 00 – JK-тригер, a2a1 = 01 - D-тригер, a2a1 = 10 - RS-тригер, a2a1 = 11 - T-тригер.

3). a3 a2 a1 – тип логічних елементів, з використанням яких синтезується операційний автомат (див. табл. 1).

Таблиця 1

а3

а2

а1

Тип елементів

3І-НІ / 3І

4І-НІ / 2АБО

4І / 2АБО

3І / 2АБО

2АБО-НІ / 4І

2І-НІ / 2АБО

2АБО-НІ / 3І

2І-НІ / 2АБО-НІ

4). a4 a3 a2 a1 – тип операції, яку реалізує операційний пристрій (див. табл. 2).

Таблиця 2

Операції, що реалізуються операційним пристроєм

a4 a3 a2 a1

Найменування алгоритму

0 0 0 0

Додавання-віднімання чисел у прямому ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ коді в операційних пристроях паралельного типу

0 0 0 1

Додавання-віднімання чисел у прямому коді в операційних пристроях послідовного типу

0 0 1 0

Додавання-віднімання чисел у оберненому коді в операційних пристроях паралельного типу

0 0 1 1

Додавання-віднімання чисел у оберненому коді в операційних пристроях послідовного типу

0 1 0 0

Додавання-віднімання чисел у додатковому коді в операційних пристроях паралельного типу

0 1 0 1

Додавання-віднімання чисел у додатковому коді в операційних пристроях послідовного типу

0 1 1 0

Додавання-віднімання чисел у оберненому коді у машинах з плаваючою комою

0 1 1 1

Додавання-віднімання чисел у додатковому коді у машинах з плаваючою комою

1 0 0 0

Множення чисел у прямому коді по першій схемі алгоритму множення

1 0 0 1

Множення чисел у прямому коді по другій схемі алгоритму множення

1 0 1 0

Множення чисел у прямому коді по третій ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ схемі алгоритму множення1 0 1 1

Множення чисел у прямому коді по четвертій схемі алгоритму множення

1 1 0 0

Множення чисел у додатковому коді, що основане на співставленні двох суміжних цифр множника

1 1 0 1

Множення чисел у додатковому коді з внесенням корекції після виконання операції множення

1 1 1 0

Ділення чисел у прямому коді з відновленням залишку

1 1 1 1

Ділення чисел у прямому коді без відновлення залишку

5). a7 a6 a5 – структуру операційного автомату:

a7 a6 a5 = 000 – І-автомат

a7 a6 a5 = 001 – М-автомат

a7 a6 a5 = 010 – ІМ-автомат з послідовною комбінаційною частиною

a7 a6 a5 = 011 – ІМ-автомат з паралельною комбінаційною частиною

a7 a6 a5 = 100 – канонічна структура

a7 a6 a5 = 101 – структура визначена у відповідній лабораторній роботі


Дата добавления: 2015-08-28; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав


documentaunghxh.html
documentaungphp.html
documentaungwrx.html
documentaunhecf.html
documentaunhlmn.html
Документ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ